വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, ഭഗവതിപ്പടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

 

Alappuzha bhagavathippadi hindu ezhava groom,


web id: mtmalp139

ആലപ്പുഴ, ഭഗവതിപ്പടി സ്വദേശിയായ  ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 11-04-1995

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 166 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ആയില്യം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ, ഭഗവതിപ്പടി

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സ്മാർട്ടെക് എലവേറ്റേഴ്‌സ്, എറണാകുളം

വാർഷിക വരുമാനം: 1.50 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9656968347

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9645471334

 

Keywords: Alappuzha bhagavathippadi hindu ezhava groom, Alappuzha hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories