വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം സ്വദേശി. റോമൻ കത്തോലിക്

Marry Time Matrimony

 


  

web id: mtmktm103 

കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കത്തോലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ജനന തീയതി: 13-07-1982

മതം, ജാതി: കൃസ്ത്യൻ , റോമൻ കത്തോലിക്

ഉയരം: 162 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ഭരണി

ആദ്യ വിവാഹം

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

ജോലി: ബോട്ട് ഡ്രൈവർ

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം.

ഒരു പെങ്ങൾ വിവാഹിതയാണ്.

ഫോൺ നമ്പർ: 9995674147

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 6238054266

 

Keywords: Marry Time Matrimony, Kottayam Christian RC Groom

Marry Time Matrimony

Categories