വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി, ഹിന്ദു നായർ

 

Kollam Hindu Nair Groom,


web id: mtmklm121

കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 04-02-1977

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 5 അടി 3 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: ആയില്യം

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ

വാർഷിക വരുമാനം: 4 ലക്ഷം

 

മാതാവ് ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി

ഫോൺ നമ്പർ: 8129720200

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ:

 

Keywords: Kollam Hindu Nair Groom, Kollam kottarakkara hindu nair groom      

Marry Time Matrimony

Categories