വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ സ്വദേശി സ്വദേശി, മുസ്ലീം. സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻ‌ഞ്ചിനീയർ

Kozhikode Muslim Groom


 

web id: mtmkoz120

കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ സ്വദേശിയായ മുസ്ലീം യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 02-08-1996

മതം, ജാതി: ഇസ്ലാം, മുസ്ലീം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻ‌ജിനീയർ

ഉയരം: 180 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, കരിപ്പൂർ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സോഫ്റ്റ് വെയർ എൻ‌ജിനീയർ

വാർഷിക വരുമാനം: 15 ലക്ഷം

 

പിതാവ് റിട്ടയേഡ് സർക്കർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി, ഒരു സഹോദരൻ

ഫോൺ നമ്പർ: 9495209080

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 7591952244

 

Keywords: Kozhikode Muslim Groom, Kozhikode karippur Muslim Groom

Marry Time Matrimony

Categories