വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം നടുവിലക്കര സ്വദേശി. ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ

 

kollam naduvilakkara viswakarma groom,


web id: mtmklm141

കൊല്ലം നടുവിലക്കര സ്വദേശിയായ  ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി:19-04-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 166 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊല്ലം നടുവിലക്കര

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: കാർപ്പെന്റർ,സൌദി അറേബ്യ, ദമാം

വാർഷിക വരുമാനം: 6 ലക്ഷം

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം

ഫോൺ നമ്പർ: 8075713635

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9567580303

 

Keywords: kollam naduvilakkara viswakarma groom, kollam viswakarma groom

 

Marry Time Matrimony

Categories