വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം, കോതമംഗലം സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ യാക്കോബൈറ്റ്

 

ernakulam Christian jacobite groom,


web id: mtmekm142

എറണാകുളം, കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ  ക്രിസ്ത്യൻ യാക്കോബൈറ്റ് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 01-09-1989

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, യാക്കോബൈറ്റ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 160 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം, കോതമംഗലം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ട്രാവൽ & ട്രാൻസ്പോർട്ടർ

വാർഷിക വരുമാനം: 1 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം, സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9746088852

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9544372950

 

Keywords: ernakulam Christian jacobite groom, ernakulam kothamangalam Christian jacobite groom

Marry Time Matrimony

Categories