വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ, പരിയാരം സ്വദേശി. ഹിന്ദു നമ്പ്യാർ നായർ

Kannur pariyaram hindu nambiyar nair groom,


 

web id: mtmknr157

കണ്ണൂർ, പരിയാരം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നമ്പ്യാർ നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 01-04-1982

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നമ്പ്യാർ നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 175 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, പരിയാരം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെയിൽ‌സ് മാൻ കം ഡ്രൈവർ, ദുബായ്

വാർഷിക വരുമാനം: 10 ലക്ഷം രൂപæ  

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് ഗൾഫ് ജോലി,  അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരനും സഹോദരിയും വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9847787379

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

Keywords: Kannur pariyaram hindu nambiyar nair groom, Kannur hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories