വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കല്ലറ സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

Thiruvananthapuram kallara hindu ezhava groom

 

web id: mtmtvm158

തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 30-11-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 167 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉതൃട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, കല്ലറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഏഷ്യൻ പെയിന്റിംഗ് കോൺ‌ട്രാക്റ്റർ, തിരുവനന്തപുരം

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ  

 

അച്ചൻ  കൃഷി,  അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9745857503

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8075251042

 

Keywords: Thiruvananthapuram kallara hindu ezhava groom, Thiruvananthapuram hindu ezhava groom

 

Marry Time Matrimony

Categories