വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വണ്ണാത്തിച്ചിറ സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

 

Kozhikode vannathichira Christian roman catholic groom


web id: mtmkoz149

കോഴിക്കോട് വണ്ണാത്തിച്ചിറ സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 29-11-1990

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: രേവതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് വണ്ണാത്തിച്ചിറ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, കുറ്റ്യാടി

വാർഷിക വരുമാനം: 3 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കൃഷി, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരൻ ഡ്രൈവർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9605252872

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9544013263

 

Keywords: Kozhikode vannathichira Christian roman catholic groom, Kozhikode Christian roman catholic groom

Marry Time Matrimony

Categories