വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കാക്കൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു , തീയ്യ

Kozhikode kakkur hindu thiyya groom,

 


 

web id: mtmkoz155

കോഴിക്കോട്, കാക്കൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു തീയ്യ, യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 25-04-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തീയ്യ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവോണം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, കാക്കൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, വീഡിയോ എഡിറ്റർ, കോഴിക്കോട്

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ഡെയിലി വേജ് വർക്കർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  ഒരു സഹോദരൻ കോൺ‌ട്രാക്റ്റ് വർക്ക്

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8893336688

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 7736198246

 

Keywords: Kozhikode kakkur hindu thiyya groom, Kozhikode hindu thiyya groom

Marry Time Matrimony

Categories