വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, അവിനിശ്ശേരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു മരസ്സൈ വിശ്വകർമ്മ

 

thrissur avinissery hindu marassai viswakarma groom,


 

web id: mtmtsr154

തൃശ്ശൂർ അവിനിശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു മരസ്സൈ വിശ്വകർമ്മ, യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 03-01-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, മരസ്സൈ, വിശ്വകർമ്മ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു

ഉയരം: 5 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: വിശാഖം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ അവിനിശ്ശേരി

ജാതകം: പാപജാതകം, 7 രാഹു

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഹെൽ‌ത്ത് ഇൻഷൂറൻസ് അഡ്വൈസർ, തിരുവനന്തപുരം

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  ഒരു സഹോദരൻ റെയിൽ‌വേയിൽ, രണ്ട് സഹോദരിമാർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7593990372

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

Keywords: thrissur avinissery hindu marassai viswakarma groom, thrissur hindu viswakarma groom

Marry Time Matrimony

Categories