വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം വടവത്തൂർ സ്വദേശി. നായർ

 

Kottayam Nair Groom


web id: mtmktm101  

കോട്ടയം വടവത്തൂർ സ്വദേശിയായ നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ജനന തീയതി: 06-11-1992

ഉയരം: 5.8

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ജന്മനക്ഷത്രം: ചോതി

ആദ്യ വിവാഹം

 

സ്ഥലം: വടവത്തൂർ, കോട്ടയം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

ജോലി: പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി

ജോലി സ്ഥലം: കോട്ടയം

വാർഷിക വരുമാനം: 2 – 4 ലക്ഷം

 

അച്ഛൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ജോലി വിരമിച്ചു. അമ്മ ഗൃഹഭരണം.

ഒരു സഹോദരൻ, വിവാഹിതൻ, സെൽഫ് എം‌പ്ലോയ്മെന്റ്

ഫോൺ നമ്പർ: 77360 54512

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9961409252Keywords: Marry Time Matrimony, Kottayam Nair Groom

Marry Time Matrimony

Categories