വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കള്ളിയൂർ സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ

 

marry time matrimony


web id: mtmtvm102  


തിരുവനന്തപുരം കള്ളിയൂർ സ്വദേശിയായ കൃസ്ത്യൻ നാടാർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ജനന തീയതി: 25-03-1993

മതം, ജാതി: കൃസ്ത്യൻ നാടാർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 160 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവോണം

ആദ്യ വിവാഹം

 

സ്ഥലം: കള്ളിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

ജോലി: ടൈൽ‌സ് മേസ്‌തിരി

വാർഷിക വരുമാനം: 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

 

അച്ഛൻ പ്രൈവറ്റ് ജോലി വിരമിച്ചു. അമ്മ ഗൃഹഭരണം.

രണ്ട് അനിയന്മാർ ഉണ്ട്.

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 8075668993

 

Keywords: Marry Time Matrimony, Trivandrum Christian Nadar Groom

Marry Time Matrimony

Categories