വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം അയർക്കുന്നം സ്വദേശി, ക്രിസ്ത്യൻ ചേരമാർ

kottyam Christian groom, kottayam ayarkkunnam Christian cheramar groom


 

web id: mtmktm132

കോട്ടയം അയർക്കുന്നം  സ്വദേശിയായ  ക്രിത്യൻ ചേരമാർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 26-08-1989

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, ചേരമർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 5 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, അയർക്കുന്നം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, അയർക്കുന്നം.

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്

 

ഫോൺ നമ്പർ:9072434910

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9656477658

 

Keywords: kottyam Christian groom, kottayam ayarkkunnam Christian cheramar groom

Marry Time Matrimony

Categories