വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി, ഹിന്ദു , മണ്ണാൻ

 

malappuram vandoor hindu mannan groom


web id: mtmmlp126

മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു മണ്ണാൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 01-11-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, മണ്ണാൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഉയരം: 168 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: കാർത്തിക

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: മലപ്പുറം വണ്ടൂർ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: പ്ലംബർ. പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്

വാർഷിക വരുമാനം: 2.5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ മേസൺ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ:6235932434

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9947987112

 

Keywords: malappuram vandoor hindu mannan groom, malappuram hindu mannan groom

Marry Time Matrimony

Categories