വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം, പൂങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശി, മുസ്ലീം

 

Malappuram Muslim Groom,


 

web id: mtmmlp118

മലപ്പുറം, പൂങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശിയായ മുസ്ലീം യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 31-01-1996

മതം, ജാതി: ഇസ്ലാം, മുസ്ലീം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 165. സെ.മീ

 

ജന്മനക്ഷത്രം: ഭരണി

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പൂങ്ങോട്ടൂർ, മലപ്പുറം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മലബാർ ടെക് ഡ്രൈവർ

വാർഷിക വരുമാനം:

 

പിതാവ് ബിസിനസ്സ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരൻ, രണ്ട് സഹോദരിമാർ

ഫോൺ നമ്പർ: 8606240513

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9995270513

 

Keywords: Malappuram Muslim Groom, Malappuram Poongottur Muslim Groom

Marry Time Matrimony

Categories