വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി, ഹിന്ദു, പുള്ളുവ. ആർമി ജോലി

Palakkad Kollengode hindu pulluva groom,


web id: mtmpkd116

പാലക്കാട്, കൊല്ലങ്കൊട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, പുള്ളുവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 05-04-1989

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പുള്ളുവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 170. സെ.മീ

 

ജന്മനക്ഷത്രം: അത്തം

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊല്ലങ്കോട്, പാലക്കാട്

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യൻ ആർമി

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ കൺസ്‌ട്രക്ഷൻ വർക്ക് , അമ്മ ഗൃഹഭരണം, 3 സഹോദരന്മാർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8899487645

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 8281282392

 

Keywords: Palakkad Kollengode hindu pulluva groom, Palakkad hindu pulluva groom

Marry Time Matrimony

Categories