വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

Palakkad nemmara hindu ezhava groom

 

web id: mtmpkd153

പാലക്കാട്, നെന്മാറ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-08-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 169 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്,  നെന്മാറ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവ്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ ഗാർഡനർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത, ഒരു സഹോദരൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8606557722

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9605277272

 

Keywords: Palakkad nemmara hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom  

Marry Time Matrimony

Categories