വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പത്തനം‌തിട്ട പന്തളം സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

 

Pathanamthitta Panthalam hindu nair groom,


 

web id: mtmptm111

പത്തനംതിട്ട പന്തളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ

യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-02-1990

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 165. സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അവിട്ടം

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പത്തനം‌തിട്ട, പന്തളം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സൂപ്പർവൈസർ, ദുബൈ

വാർഷിക വരുമാനം: 6,00,000

 

അച്ചൻ, അമ്മ, ഒരു സഹോദരൻ

ഫോൺ നമ്പർ: 8848910602

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9947778754

 

Keywords: Marry Time Matrimony, Pathanamthitta Panthalam hindu nair groom, pathanamthitta hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories