വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ചേർത്തല സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

 

Alappuzha cherthala Christian rc groom, Alappuzha Christian rc groom


web id: mtmalp107

ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 04-15-1988

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 183. സെ.മീ


ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഡ്രൈവർ, ചേർത്തല

വാർഷിക വരുമാനം: 1,87,200

 

അച്ചൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ ബി.ടെക് മെക്കാനിക് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഫോൺ നമ്പർ: 9633113737

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ:

 

Keywords: Marry Time Matrimony, Alappuzha cherthala Christian rc groom, Alappuzha Christian rc groom Alappuzha Christian groom

Marry Time Matrimony

Categories