വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ തട്ടാൻ

 

Marry Time Matrimony, thrissur chalakkudy viswakarma thattan groom


web id: mtmtsr106

തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി  സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ (തട്ടാൻ)  യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 10-03-1981

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ (തട്ടാൻ)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5.5 അടി.

ജന്മനക്ഷത്രം: അനിഴം

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

ശുദ്ധജാതകം

 

സ്ഥലം: ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ

ജോലി: ടൈൽ‌സ് വർക്ക്

വാർഷിക വരുമാനം: 55,000 റിയാൽ

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരനും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട്.

ഫോൺ നമ്പർ: 7902283961

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9539078836

 

Keywords: Marry Time Matrimony, thrissur chalakkudy viswakarma thattan groom, thrissur hindu groom, thrissur chalakkudi viswakarma thattan groom

Marry Time Matrimony

Categories