വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, നെയ്യാറ്റിനകര സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

Thiruvananthapuram hindu nair groom,


web id: mtmtvm114

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിനകര സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 05-11-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 168. സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: നെയ്യാറ്റിൻ‌കര, തിരുവനന്തപുരം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: PSC Aspirant

വാർഷിക വരുമാനം: 3 – 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ , അമ്മ ടീച്ചർ,

ഫോൺ നമ്പർ: 9447115289

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9447115289

 

Keywords: Thiruvananthapuram hindu nair groom, Thiruvananthapuram neyyatinakara hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories