വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം, തേവലക്കര സ്വദേശി, ഹിന്ദു, പുലയ

 

Kollam Thevalakkara Hindu Pulaya goom,web id: mtmklm115

കൊല്ലം തേവലക്കര സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, പുലയ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 19-09-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പുലയ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 155. സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: തിരുവാതിര

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തേവലക്കര, കൊല്ലം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ടെക്നീഷ്യൻ, ഷാർജ , ദുബായ്

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ , അമ്മ, രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

ഫോൺ നമ്പർ: 9747671460

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9747671460

 

Keywords: Kollam Thevalakkara Hindu Pulaya goom, Kollam Hindu Pulaya goom,  

Marry Time Matrimony

Categories