വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, നെയ്യാർഡാം സ്വദേശി, ഹിന്ദു ഈഴവ

Thiruvananthapuram hindu ezhava groomweb id: mtmtvm129

തിരുവനന്തപുരം, നെയ്യാർഡാം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 11-01-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 6 അടി 5 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരാടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: നെയ്യാർഡാം, തിരുവനന്തപുരം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: SUT academy of medical sciences

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ഡെയിലി വേജ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം

 

ഫോൺ നമ്പർ:9746401608

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9645413399

 

Keywords: Thiruvananthapuram hindu ezhava groom, Thiruvananthapuram neyyardam hindu ezhava groom


Marry Time Matrimony

Categories