വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ, ചെട്ടിയാമ്പറമ്പ് സ്വദേശി, ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്


 

kannur chettiyamparambu christian roman cathalic groom, kannur christian roman cathalic groom,

web id: mtmknr186

കണ്ണൂർ, ചെട്ടിയാമ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ  ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 20-05-1983

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 172 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, ചെട്ടിയാമ്പറമ്പ്

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെൽഫ് എം‌പ്ലോയ്മെന്റ്, കേളകം

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ വിദേശത്ത്

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9447131252

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ:

 

Keywords: kannur chettiyamparambu christian roman cathalic groom, kannur christian roman cathalic groom, kannur christian rc groom

Marry Time Matrimony

Categories