വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മനക്കോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ. രണ്ടാം വിവാഹം

Thiruvananthapuram manakode hindu nair groom


web id: mtmtvm137

തിരുവനന്തപുരം മനക്കോട്  സ്വദേശിയായ  ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 16-05-1983

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 163 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ചോതി

 

രണ്ടാ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം മനക്കോട്

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഹെഡ് ലോഡിംഗ്

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം, 1 സഹോദരൻ 1 സഹോദരി വിവാതരാണ്.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9995945252

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9895453856

 

Keywords: Thiruvananthapuram manakode hindu nair groom, Thiruvananthapuram hindu nair groom


Marry Time Matrimony

Categories