വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, ചെങ്ങാലൂർ സ്വദേശി, ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

thrissur chengalur Christian roman catholic groom,


 

web id: mtmtsr136

തൃശ്ശൂർ ചെങ്ങാലൂർ  സ്വദേശിയായ  ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 02-06-1992

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഐ.ടി.സി

ഉയരം: 5 അടി 6 ഇഞ്ച്  

ജന്മനക്ഷത്രം: മകയിരം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, ചെങ്ങാലൂർ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അമ്മ അംഗൻ‌വാടി ടീച്ചർ, സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9656567476

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9961234715

 

Keywords: thrissur chengalur Christian roman catholic groom, thrissur Christian roman catholic groom

Marry Time Matrimony

Categories