വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക് നാടാർ

 

Thiruvananthapuram nellimood Christian latin catholic nadar rc church groom, Thiruvananthapuram Christian latin catholic nadaar groom,


 

web id: mtmtvm159

തിരുവനന്തപുരം നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് നാടാർ ആർ.സി. ചർച്ച് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 17-05-1990

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ,  ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് നാടാർ ആർ.സി. ചർച്ച്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 168 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അശ്വതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഉയർന്നത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, നെല്ലിമൂട്

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സഫായ് വാല (മെസ്സ് സ്റ്റാഫ്), സതേൺ എയർഫോഴ്‌സ് കമ്മാൻഡ്, തിരുവനന്തപുരം

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം രൂപ  

 

അച്ചൻ ബിൽഡിംഗ് കോൺ‌ട്രാക്റ്റർ,  അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 6238144454

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9072712157

 

Keywords: Thiruvananthapuram nellimood Christian latin catholic nadar rc church groom, Thiruvananthapuram Christian latin catholic nadaar groom, Thiruvananthapuram Christian groom

Marry Time Matrimony

Categories