വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് പോത്തുണ്ടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ

 

Palakkad pothundy hindu ezhava groom,


 

web id: mtmpkd1162

പാലക്കാട് പോത്തുണ്ടി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 27-05-1986

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 160 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അനിഴം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, പോത്തുണ്ടി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, നെന്മാറ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 1,20,000 രൂപ

 

അച്ചൻ ബിസിനസ്സ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ വിവാഹിതൻ, ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8943942228

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9447334622

 

Keywords: Palakkad pothundy hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories