വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ കൊല്ലങ്കാട്ടുകര സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

thrissur kollangattukara hindu nair groom, 

web id: mtmtsr1179

തൃശ്ശൂർ കൊല്ലങ്കാട്ടുകര  സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 11-03-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 164 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ചതയം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലങ്കാട്ടുകര

 

ശുദ്ധജാതകം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് , പാലക്കാട്

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9539381776

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9526381776

 

Keywords: thrissur kollangattukara hindu nair groom, thrissur hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories