വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശിനി. ഹിന്ദു പറയൻ. രണ്ടാം വിവാഹം. റെയിൽ‌വേ ജീവനക്കാരി.

മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞു
 

web id: mtmpkd1172

പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശിനിയായ ഹിന്ദു പറയൻ (എസ്.സി.) യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 19-07-1986

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പറയൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 140 സെ. മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:  മൂലം

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, നെന്മാറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: റെയിൽ‌വേ, പാലക്കാട്

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു സഹോദരി. രണ്ടാളും വിവാഹിതിരാണ്.

 

ഫോൺ നമ്പർ:

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 

 

Keywords: Palakkad nemmara hindu parayan bride, Palakkad nemmara hindu parayan bride   

Marry Time Matrimony

Categories