വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം വില്ലൂന്നി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ

kottayam villoonni hindu ezhava groom


 

web id: mtmktm1145

കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 29-10-1990

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 165 സെ. മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:  അവിട്ടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, വില്ലൂന്നി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: എ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ & ഒമാൻ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 6 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ ടൈൽ വർക്ക്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. 


ഫോൺ നമ്പർ: 9495847580

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9539067516

 

Keywords: kottayam villoonni hindu ezhava groom, kottayam hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories