വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് വാളയാർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

Palakkad walayar hindu nair groom,


  

web id: mtmpkd1183

പാലക്കാട് വാളയാർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 21-01-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 174 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരാടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് വാളയാർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സെയിൽ‌സ് ഓഫീസർ, പാലക്കാട്

 

വാർഷിക വരുമാനം: 7 – 8 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9037293236

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9074045237

 

Keywords: Palakkad walayar hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories