വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശിനി. ഹിന്ദു, പറയ. മുസ്ലീം ഒഴികെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കും

Palakkad thrithala hindu paraya bride,


 

web id: mtmpkd1182

പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശിനിയായ ഹിന്ദു, പറയ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മുസ്ലീം ഒഴികെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കും

 

ജനന തീയതി: 30-04-2004

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പറയ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു, ഹിന്ദി ടി.ടി.സി. കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നു.

ഉയരം: 5 അടി 3 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: രോഹിണി

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് തൃത്താല

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഹിന്ദി ടി.ടി.സി. കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നു.

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ ഹെവി ഡ്രൈവർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു. ഒരു സഹോദരി ആറാം ക്ലാസ്സ് വിദ്ധ്യാർത്ഥിനി.

 

ഫോൺ നമ്പർ:

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

വാട്‌സാപ്പ് ചെയ്യുക: 9447447754

 

Keywords: Palakkad thrithala hindu paraya bride, Palakkad hindu paraya bride

Marry Time Matrimony

Categories