വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. വയനാട് സുൽ‌ത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

wayanad sulthan bathery hindu nair groom,


 

web id: mtmway1142

വയനാട് സുൽ‌ത്താൻബത്തേരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 29-11-1995

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 7 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം:  ചതയം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: വയനാട് സുൽ‌ത്താൻ ബത്തേരി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, വയനാട്  

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ ബിസിനസ്സ്. അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി പഠിക്കുന്നു.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9747038630

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 6282293433

 

Keywords: wayanad sulthan bathery hindu nair groom, wayanad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories