വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് ചേരാമംഗലം സ്വദേശി. ഇസ്ലാം മുസ്ലിം

Palakkad cheramangalam muslim groom


web id: mtmpkd1216

 

പാലക്കാട് ചേരാമംഗലം സ്വദേശിയായ മുസ്ലീം യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 03-01-1994

മതം, ജാതി: ഇസ്ലാം, മുസ്ലിം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 178 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, ചേരാമംഗലം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബാങ്കിംഗ് പ്രൊഫഷൻ, കേരള ഹെഡ്, UK Visa Under Process

 

വാർഷിക വരുമാനം: 4.8 ലക്ഷം

 

പിതാവ് ബിസിനസ്സ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം. സഹോദരങ്ങളില്ല.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9947229164

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9207706607  

 

Keywords: Palakkad cheramangalam muslim groom, Palakkad muslim groom

Marry Time Matrimony

Categories