വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ. രണ്ടാം വിവാഹം

palakkad kanjikode hindu ezhava groom


  

web id: mtmpkd1298

 

പാലക്കാട്, കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 16-12-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി

ഉയരം: 5 അടി ഏഴ് ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: ചിത്തിര

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, കഞ്ചിക്കോട്

ശുദ്ധജാതകം

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: കമ്പനി വെൽ‌ഡർ, കഞ്ചിക്കോട്

വാർഷികവരുമാനം: 5 ലക്ഷം   

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8891929216

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ:

 

മുൻ‌ഗണന:  പാലക്കാട് ജില്ല

 

Keywords: palakkad kanjikode ezhava groom, palakkad kanjikode ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories