വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, മരുതത്തൂർ സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ, നാടാർ

thiruvananthapuram maruthathoor christian nadar groom

 


  

web id: mtmtvm1279

 

തിരുവനന്തപുരം, മരുതത്തൂർ സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ, നാടാർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 19-07-1992

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, നാടാർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  ഡിഗ്രി

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, മരുതത്തൂർ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: കൺ‌സ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്, നെയ്യാറ്റിൻ‌കര

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ മേസൺ വർക്ക്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9645372249

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9446749447

 

മുൻ‌ഗണന:  നാടാർ, തിരുവനന്തപുരം

 

Keywords: thiruvananthapuram maruthathoor christian nadar groom, thiruvananthapuram christian nadar groom

Marry Time Matrimony

Categories