വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, പല്ലാവൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ. രണ്ടാം വിവാഹം

palakkad pallavur hindu ezhava groomweb id: mtmpkd1305

 

പാലക്കാട്, പല്ലാവൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 28-05-1985

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 171 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി

 

രണ്ടാംവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, പല്ലാവൂർ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, നെന്മാറ

 

വാർഷികവരുമാനം: 6 ലക്ഷം   

 

അച്ചൻ ബിസിനസ്സ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9497375110

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9387064522

 

മുൻ‌ഗണന:  ഈഴവ

 

Keywords: palakkad pallavur hindu ezhava groom, palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories