വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി ഒ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

thiruvananthapuram medical college hindu nair groom


web id: mtmtvm1289

 

തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി ഒ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 25-02-1982

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി. Phd

ഉയരം: 188 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബസാമ്പത്തികനില: ഉയർന്നത്

അണുകുടുംബം

ശുദ്ധജാതകം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി ഒ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ (ഗ്ലോബൽ, റിയാദ്)

 

വാർഷികവരുമാനം: ലക്ഷം   

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ്,  അമ്മ റിട്ടയേഡ് ഗൃഹഭരണം. ഒരു സിസ്റ്റർ കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് ഫാക്കൽറ്റി

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7907213855

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9446574077

 

 

Keywords: thiruvananthapuram medical college hindu nair groom, thiruvananthapuram hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories