വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി. ഗവൺ‌മെന്റ് എം‌പ്ലോയി. ഹിന്ദു, പുലയ

 

kollam karuanagappally hindu pulaya groom


  

web id: mtmklm1343

 

കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, പുലയ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഗവൺ‌മെന്റ് എം‌പ്ലോയി

 

ജനനതീയതി: 23-03-1989

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പുലയ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അത്തം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: കൃഷിഭവൻ,  കൊല്ലം കുന്നത്തൂർ

 

വാർഷിക വരുമാനം: രണ്ടര ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് ടീച്ചർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി നഴ്‌സ്, വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7736843908

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9400343908

 

മുൻ‌ഗണന:  cast no bar

 

Keywords: kollam karuanagappally hindu pulaya groom, kollam hindu pulaya groom

Marry Time Matrimony

Categories