വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. എറണാകുളം, രാമമംഗലം സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

ernakulam ramamangalam hindu nair groom, ernakulam hindu nair groom


 

web id: mtmekm164

എറണാകുളം രാമമംഗലം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 16-11-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ചതയം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം  

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: എറണാകുളം രാമമംഗലം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, രാമമംഗലം

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. അമ്മ ലേഡീസ് ഷോപ്പ് വർക്ക്. ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ ഒരു സഹോരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9020177134

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9747905117

 

Keywords: ernakulam ramamangalam hindu nair groom, ernakulam hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories