വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോഞ്ചിറ സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ

 

Thiruvananthapuram konchira Christian nadar goom


web id: mtmtvm163

തിരുവനന്തപുരം കോഞ്ചിറ സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 14-09-1994

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 169 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം  

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം കോഞ്ചിറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഡ്രൈവർ, ആൽ‌ഫ സ്റ്റീൽ‌സ് പോത്തൻ‌കോട്

വാർഷിക വരുമാനം: 2.18 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ഡെയിൽ വേജ് വർക്കർ. അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 6238956384

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9576670026

 

Keywords: Thiruvananthapuram konchira Christian nadar, Thiruvananthapuram Christian nadar

Marry Time Matrimony

Categories