വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം പേരൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു വെള്ളാളപ്പിള്ളൈ

 

kollam perur hindu vellalapillai groom,


 

web id: mtmklm170

കൊല്ലം പേരൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു വെള്ളാളപ്പിള്ളൈ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 09-05-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, വെള്ളാളപ്പിള്ളൈ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബി.ടെക്

ഉയരം: 167 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ആയില്യം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊല്ലം, പേരൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ, അബുദാബി

വാർഷിക വരുമാനം:  10 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അമ്മ കേരള ബാങ്കിൽ ജോലി. ഒരു സഹോദരൻ പഠിക്കുന്നു.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8921983211

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9446959304

 

Keywords: kollam perur hindu vellalapillai groom, kollam hindu vellalapillai groom

Marry Time Matrimony

Categories