വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പത്തനം‌തിട്ട, തിരുവല്ല സ്വദേശി, ഹിന്ദു ഈഴവ

pathanamthitta hindu ezhava groom, pathanamthitta thiruvalla hindu ezhava groom


 

web id: mtmptm135

പത്തനം‌തിട്ട, തിരുവല്ല  സ്വദേശിയായ  ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 16-04-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 152 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അത്തം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പത്തനം‌തിട്ട, തിരുവല്ല

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇലക്ട്രിക്കൽ & പ്ലംബിംഗ്, തിരുവല്ല

വാർഷിക വരുമാനം: 3.5 – 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ടൈൽ‌സ് വർക്ക്, അമ്മ ഷോപ്പിൽ വർക്ക്, സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7558014765

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 9747415170

 

Keywords: pathanamthitta hindu ezhava groom, pathanamthitta thiruvalla hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories