വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം കൂരാളി സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

Kottayam kooraali hindu nair groom,

 

web id: mtmktm167

കോട്ടയം കൂരാളി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 07-08-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം:

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉതൃട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം കൂരാളി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: പി.ആർ.ഒ., പോപ്പുലവർ വെഹിക്കിൾ & സെയിൽ‌സ്, കോട്ടയം

വാർഷിക വരുമാനം:  3 – 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ.  അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  

 

ഫോൺ നമ്പർ: 6282412684

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9846154014

 

Keywords: Kottayam kooraali hindu nair groom, Kottayam hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories