വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ. റെയിൽ‌വേയിൽ ജോലി

Palakkad elappully hindu ezhava groom,


 

web id: mtmpkd144

പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 20-11-1988

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 160 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: രേവതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, എലപ്പുള്ളി

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: റെയിൽ‌വേ, കഞ്ചിക്കോട്

വാർഷിക വരുമാനം: 1 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് റെയിൽ‌വേ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം & കൃഷി, രണ്ട് സഹോദരികൾ വിവാഹിതർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7907662717

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9746722881

 

Keywords: Palakkad elappully hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

 

Marry Time Matrimony

Categories