വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

 

Thiruvananthapuram thekkumbhagam hindu ezhava groom,


web id: mtmtvm145

തിരുവനന്തപുരം തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 22-11-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ

ഉയരം: 5.2 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: രോഹിണി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം, തെക്കും‌ഭാഗം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ദുബായ്

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ ഡെയിൽ വേജ് വർക്കർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9207663416

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9895326991

 

Keywords: Thiruvananthapuram thekkumbhagam hindu ezhava groom, Thiruvananthapuram hindu ezhava groom

 

Marry Time Matrimony

Categories