വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാ‍ലക്കാട് കേരളശ്ശേരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു, എഴുത്തച്ചൻ

 

Palakkad keralassery hindu ezhuthachan groom,


 

web id: mtmpkd162

പാലക്കാട്, കേരളശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു എഴുത്തച്ചൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 30-05-1984

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, എഴുത്തൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഉയരം: 5. 4 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉതൃട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, കേരളശ്ശേരി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: കൃഷി, പെയിന്റിംഗ് കോൺ‌ട്രാക്ടർ

വാർഷിക വരുമാനം: 1 ലക്ഷം

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം. 3 സഹോദരിമാർ വിവാഹിതരാണ്

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9388575634

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 6238024904

 

Keywords: Palakkad keralassery hindu ezhuthachan groom, Palakkad hindu ezhuthachan groom

Marry Time Matrimony

Categories