വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

Palakkad nemmara hindu nair groom,

 

web id: mtmpkd172

പാലക്കാട് നെന്മാറ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 24-07-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 165 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: മൂലം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, നെന്മാറ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: റീട്ടെയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ദുബയ്

വാർഷിക വരുമാനം:  

 

അച്ചൻ സോളർ മാർക്കറ്റിംഗ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9497523792

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 7012665907

 

Keywords: Palakkad nemmara hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories